ETTEVÕTTEST

Kuidas sündis vhkom?

Vhkom aitab väikeettevõtetel vahetada infot ja korraldada suhteid nii kolleegide, koostööpartnerite kui ka laiema avalikkusega, sh ajakirjanikega, kui endal ei ole selleks piisavalt aega, oskust või inimesi. Lisaks kommunikatsioonijuhtimisele pakub vhkom ka ettevõtte turundamist.

Lähemalt pakub vhkom kodulehe-, sotsiaalmeedia- ja emailisuhtluse haldust ning emaili- ja sotsiaalmeediaturundust (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Google Ads); info-, koolitus- või mõne muu ürituse korraldamist. Kõikide nimetatud teemadega on igapäevane kokkupuude.
Sul on võimalus valida kas kogu kommunikatsiooni korraldamine ja turundamine eelpool mainitud viisil ja kanalites või valida üksikud teenused Sulle sobival ajal ja sobiva sagedusega.

Kes on vhkom?

Vhkomi nime all pakub kommunikatsiooni korraldamist ja ettevõtte turundamist Virge Haavasalu.
Aitasin ligi viis aastat korraldada kommunikatsiooni Eesti vanimas ja tänaseks suurimas ettevõtlusorganisatsioonis EVEA ja aitan kommunikeerida ning turundada Eesti suurimal keeltekoolil Multilingua Keelekeskusel.
Olen
• töötanud pea 10 aastat majandusajakirjanikuna meediaväljaandes AS Äripäev;
• aidanud turustada OÜ-s Gomab S.D.E. Eestis toodetud täispuidust mööblit saksakeelsetesse riikidesse;
• asutanud ja juhtinud saksa keelt ja kultuuri ühendavat kogukonda Eestis, MTÜ-d IPS Eesti;
• olnud erakonna Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica üks asutajatest, Tartu piirkonna juhatuse liige ja nii kohaliku omavalitsuse kui Riigikogu valimistel valimiskampaania (TÜ ülikooli professori, hilisema Riigikogu esimehe Ene Ergmajuht.